Find us on
Call us
+421 915 046 749

Services by practice

Naša advokátska kancelária Vám ponúka právne služby a právne poradenstvo takmer vo všetkých oblastiach práva s výnimkou trestného. Našim klientom poskytujeme komplexné služby, vrátane zastupovania pred súdmi a inými úradmi, spisovania a pripomienkovania zmlúv a iných právnych podaní. Pre našich klientov pripravíme právne rozbory a stanoviská ústnou aj písomnou formou.

Právo Európskej únie a medzinárodné právo

Daňové právo

Colné právo

Commercial Law and Company Law

Civil Law

Rodinné právo

Dedičské právo