Právo obchodných spoločností

Obchodný zákonník
Novela č. 9/2013

Pracovné právo

Zákonník práce
Novela Zákonníka práce č. 345/2012 (Dôvodová správa – všeobecná časť, osobitná časť)

Podnikanie zahraničných osôb

Obchodný zákonník

Exekučné právo

Exekučný poriadok

Rodinné právo

Zákon o rodine

Konkurz | Reštrukturalizácia | Oddlženie

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Predpisy SAK

Zákon o advokácii (Dôvodová správa)

Ďalšie právne predpisy

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti (Dôvodová správa – všeobecná časť, osobitná časť)

* stav k 10.02.2013