Tešíme sa na stretnutie s vami, kde vám
osobne radi poradíme a odpovieme na vaše otázky

Telefón (800 - 1700)
02 / 207 59 504
Mobil (800 - 1800)
+421 915 046 749
E-mail (odpoveď do 24-hodín)

Fakturačné údaje a bankové spojenie

A|K|M|V advokátska kancelária s. r. o.
Račianske mýto 1/A, 831 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefonický kontakt:
+421 (2) 207 59 504
+421 915 046 749

Email:
office@akmv.sk

IČO
47 095 652
IČ DPH
SK2023819710
Číslo účtu
5045855136/0900 (SLSP, a.s., EUR)
IBAN
SK7509000000005045855136
SWIFT
GIBASKBX