Nájdete nás na
Zavolajte nám
+421 915 046 749

O nás

AƖKƖMƖV advokátska kancelária s.r.o. má od svojho vzniku sídlo v metropole Slovenskej republiky, v Bratislave. Poskytuje však právne a poradenské služby klientom v rámci celého územia Slovenskej republiky. Našou filozofiou je byť čo najbližšie k svojim klientom, a tak mobilita našich zamestnancov podľa potreby klientov je samozrejmosťou. Od momentu prvej porady či konzultácie so svojimi klientmi budujeme dlhotrvajúce vzťahy založené na otvorenom dialógu a individuálnom prístupe. Primárnym cieľom je poskytovať klientom komplexné, rýchle a kvalitné právne služby a právne poradenstvo na vysokej úrovni, so zachovaním profesionality, diskrétnosti a vysokej odbornej úrovne.

SKÚSENOSTI

Počas svojho pôsobenia sa naša kancelária vyvinula na kvalitný právny tím, pre ktorý je charakteristický efektívny a novátorský prístup pri napĺňaní požiadaviek našich klientov, pričom ochrana ich záujmov je našim prvoradým cieľom.

Jednou z dominancií našej právnej činnosti je poskytovanie služieb podnikateľským subjektom – tak slovenským ako aj zahraničným podnikateľom a spoločnostiam. Služby pre korporátnych klientov zahŕňajú komplexné právne poradenstvo vo všetkých oblastiach práva (obchodné právo a právo obchodných spoločností vrátane podnikania zahraničných osôb a pod.). Mnohých klientov sprevádzame od ich založenia aj počas ďalšieho vykonávania ich podnikateľskej činnosti. Zamestnávateľom poskytujeme právne služby pre ich tím zamestnancov v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia či zdravotného práva. V prípade súdneho sporu našich klientov zastupujeme pred súdom.

Naša kancelária však poskytuje služby aj pre fyzické osoby nepodnikateľov pri riešení ich každodenných problémov v rôznych oblastiach práva (právo nehnuteľností, sporová agenda, občianske právo a pod.). Poskytujeme právnu podporu zahraničným investorom pri realizácii ich investičných alebo obchodných zámerov na území Slovenskej republiky, vrátane zakladania organizačných zložiek a vytvárania dcérskych spoločností zahraničných subjektov v Slovenskej republike. Klientom poskytujeme služby v slovenskom, anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.

Naša kancelária disponuje personálom, ktorý dynamicky, racionálne a flexibilne pristupuje k záujmom a otázkam našich klientov. V záujme poskytovať naše služby na čo najvyššej úrovni zabezpečujeme školenia svojich zamestnancov a prispievame do viacerých odborných publikácií. Dôkazom kvality našich zamestnancov sú aj ich bohaté skúsenosti s vedeckou publikačnou a prednáškovou činnosťou na odbornej a akademickej pôde.

RÝCHLOSŤ A KVALITA

Uvedomujeme si, že pri súčasnej dynamike doby je čas až príliš veľkým luxusom, preto sa ho snažíme našim klientom ušetriť. Počas analýzy právneho problému poskytujeme klientom profesionálnu, rýchlu a kvalitnú právnu radu. Pri poskytovaní právnej služby je klientovi spravidla určený kontaktný člen nášho kolektívu, s ktorým sa môže kedykoľvek spojiť. Tiež sme si vedomí toho, že cena našich služieb musí byť vždy v priamej úmere s ich kvalitou. V záujme zefektívnenia našej práce je samozrejmosťou využívanie moderných informačných technológií, ktoré šetria našim klientom čas i financie. 

MANAŽMENT PRÁVNEHO ŽIVOTA A OCHRANA ÚDAJOV

Počas pôsobenia našej kancelárie sme nazbierali bohaté skúseností, na základe ktorých sme zistili, že pre klientov sú okrem kvalitnej rady dôležité aj hodnoty ako diskrétnosť, bezpečnosť ich údajov a manažment ich právneho života. Preto sú zamestnanci našej kancelárie viazaní mlčanlivosťou pod hrozbou vážnych sankcií a sú povinní s odbornou starostlivosťou chrániť údaje klienta. Navyše, naša kancelária si uvedomuje, že klienti nechcú byť zbytočne zaťažovaní problémami, na ktoré nemajú dosah a vieme ich od nich odbremeniť tak, aby klient dostal len pre neho dôležitú konečnú informáciu, riešenie problému. Samozrejmosťou je vypracúvanie stanovísk na zadané právne otázky a návrh najvhodnejšieho postupu pre klienta. 

SPOLUPRÁCA S ODBORNÍKMI

Naša kancelária spolupracuje s odborníkmi z rôznych oblastí a tým posilňuje vysokú odbornú úroveň svojich služieb. Spolupracujeme dlhodobo najmä s notárskymi a exekútorskými úradmi, prekladateľmi a tlmočníkmi, daňovými poradcami a účtovníkmi, realitnými kanceláriami a ďalšími odborníkmi. Výsledkom spolupráce je odbremenenie klientov od nadmerných starostí, šetrenie času pre ich iné aktivity a zníženie nákladov, keďže s našimi partnermi dokážeme zabezpečiť komplexné služby, podľa ich potrieb a požiadaviek. Rovnako spolupracujeme aj s nemalým počtom advokátskych kancelárií situovaných mimo územia Slovenskej republiky. Maximálna spokojnosť klientov s výsledkami našej práce a opätovné dopyty po našich právnych službách sú pre nás tím najlepším ohodnotením.

MEDZINÁRODNÝ ROZMER

Vzhľadom na požiadavku našich klientov pomáhať im aj pri medzinárodných projektoch a s cieľom poskytovať klientom komplexné právne služby aj pre zahraničných klientov je náš právny tím kvalitne jazykovo vybavený. Zamestnanci našej kancelárie komunikujú plynule okrem slovenského aj v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Nie je však pre nás problém riešiť právne otázky aj v iných jazykoch, s účasťou nami overených a spoľahlivých tlmočníkov a prekladateľov. 

DOBRÉ MENO

Bez akéhokoľvek ostychu je možné konštatovať, že naša kancelária počas svojej existencie prešla dynamickým rastom, pričom vysokým štandardom práce a individuálnym prístupom ku klientom si za tento čas vybudovala svoje dobré meno. Našou motiváciou je spokojnosť našich klientov, a to nás núti neustále zlepšovať našu profesionálnu úroveň i kvalitu právneho servisu poskytovaného našim klientom. To je dôvod, prečo klienti radi opätovne vyhľadávajú naše služby.

PRACOVNÝ TÍM

Kvalifikovaný a mladý kolektív pozostávajúci z piatich interných kolegov a niekoľkých externých spolupracovníkov pracuje pod odborným vedením JUDr. Veroniky Michalíkovej, MBA., ktorej bohaté nadnárodné skúsenosti v inštitúciách Európskej únie a v súkromnom sektore mimo iných aj v Spojených štátoch amerických sú zárukou tých najkvalitnejších právnych služieb. Naši právnici sú absolventmi postgraduálnych študijných programov, počas ktorých sa špecializovali na vybrané oblasti práva a naďalej sa vzdelávajú, nakoľko našou prioritou je neustály odborný rast a profesijné napredovanie. Komunikáciu v cudzích jazykoch a prehľad v zahraničných právnych úpravách zamestnanci kancelárie nadobudli počas študijných a výskumných pobytov v zahraničí. V prípade potreby je náš tím s prihliadnutím na individuálne potreby klienta rozšírený o „of counsel“ spolupracovníkov, tak aby došlo k čo najkvalitnejšiemu a najrýchlejšiemu výstupu pre klienta. Sme flexibilní, adaptabilní, s novátorskými prístupmi. Náš kolektív prináša nové progresívne riešenia, ktoré sú vždy v záujme klientov. Osobný prístup k problémom našich klientov sa nám vracia v podobe dobrých vzťahov a opakovanej spolupráce. Klientom sme k dispozícii 24 hod. denne a vzhľadom na dynamiku legislatívy sledujeme všetky novinky a aktualizácie. Každý mesiac rozposielame bezplatne informačný právny bulletin, snažíme sa, aby naši klienti boli vždy o krok vpred. My totiž vieme, že spokojný klient sa k nám vždy vráti.

Dobročinná a vzdelávacia činnosť

Naša kancelária je zakladateľom nadácie A|K|M|V. Nakoľko zdravie je najdôležitejšie, cieľom nadácie je podpora a pomoc chorým osobám, predovšetkým deťom. V ďalšom rade je cieľom nadácie aj podpora vzdelávania. Našim cieľom je prispieť ku kvalite života chorých ľudí a pomôcť im k vyzdraveniu a prežitiu plnohodnotného života.

Jedným z cieľov nadácie je aj prostredníctvom udeľovaných štipendií, stáži, podpory študentských súťaží a mobilít vyhľadávať inovatívnych, ambicióznych a zodpovedných mladých ľudí, ktorí by sa v budúcnosti mohli stať plnohodnotnými členmi pracovného tímu advokátskej kancelárie a boli kvalitatívnou posilou pre jej činnosť a prínosom pre klientov.

Bezplatné právne poradenstvo poskytuje naša kancelária aj prostredníctvom nami založeného právneho fóra právnaporada.sk. Právnu pomoc poskytujeme aj čitateľom viacerých denníkov (viď. časť médiá).


waiter
Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontatovať na zadaný telefón alebo email.