Nájdete nás na
Zavolajte nám
+421 915 046 749

Obchodné právo

V tejto oblasti práva Vám ponúkame zakladanie obchodných spoločností a družstiev, vykonávanie zmien v týchto subjektoch (zmena štatutárneho orgánu, zmena spoločníka / akcionára, zmena sídla, rozšírenie / zúženie predmetov podnikania, zvýšenie / zníženie základného imania a podobne), fúzie a akvizície spoločností či zmenu ich právnej formy.  Poskytujeme klientom aj zastupovanie pred súdmi. Rovnako Vám pripravíme požadovanú zmluvu či poskytneme ďalšie právne služby.

Právne služby a poradenstvo

Zakladanie obchodných spoločnosti

Ďalšie právne služby

 • Virtuálne sídlo pre Vašu spoločnosť v Bratislave
 • Zlúčenie (fúzia) spoločností (M&A)
 • Zmena právnej formy
 • Prevod obchodného podielu
 • Likvidácia spoločnosti
 • Premiestnenie sídla zo zahraničia na územie Slovenskej republiky
 • Ohlásenie živnosti
 • Pozastavenie prevádzkovania živnosti
 • Ukončenie podnikania
 • Oznámenie zmien
 • Podanie návrhov na zápis do obchodného registra (elektronicky)
 • Zápis cudzinca do obchodného registra (podnik zahraničnej osoby)
 • Ustanovenie zodpovedného zástupcu | jeho zmena
 • Podanie iných (elektronických) podaní do obchodného a živnostenského registra