Nájdete nás na
Zavolajte nám
+421 915 046 749

Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Počet dlžníkov, ktorí si neplnia svoje finančné záväzky, neustále rastie. Vymáhanie pohľadávok je proces náročný na čas aj peniaze.

Ak aj vy patríte medzi tých mnohých nešťastných, ktorí sa nevedia dostať k vyplateniu svojich oprávnených pohľadávok, neváhajte s riešením a obráťte sa na nás.  

Nielenže Vám radi poradíme, ako v danej situácii postupovať, ale ochotne vybavíme celý proces za Vás. Zavolajte nám na 02/ 207 59 504 alebo pošlite e-mail na našu adresu office@akmv.sk. Zastupujeme rovnako domácich klientov ako aj cudzincov, pričom bežne komunikujeme po anglicky, nemecky aj rusky.

Postup procesu súdneho a mimosúdneho vymáhania

Mimosúdne vymáhanie peňažných pohľadávok pozostáva z prípravy predžalobnej výzvy na zaplatenie adresovanej dlžníkovi. Vo výzve vyzveme dlžníka na zaplatenie Vašej peňažnej pohľadávky s upozornením, že v prípade neuhradenia dlžnej sumy v stanovenej lehote pristúpime k súdnemu vymáhaniu pohľadávky.

Súdne vymáhanie pohľadávok začína prípravou návrhu na vydanie platobného rozkazu (žaloba) a jeho podaním na príslušný súd odporcu. V zmysle ust. § 172 Občianskeho súdneho poriadku ak sú splnené zákonné podmienky, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok. Platobný rozkaz možno vydať aj v prospech viacerých navrhovateľov alebo aj proti viacerým odporcom. Odporca sa môže po doručení platobného rozkazu brániť odporom. V prípade, ak proti platobnému rozkazu nebol do 15 dní od doručenia podaný odpor s odôvodnením, platobný rozkaz má účinky právoplatného rozsudku. To znamená, že právoplatný platobný rozkaz je exekučným titulom a môže dôjsť k vymáhaniu Vašej pohľadávky prostredníctvom súdneho exekútora. Ak však odporca podá včas odpor s odôvodnením vo veci samej, zrušuje sa tým platobný rozkaz v plnom rozsahu a súd nariadi pojednávanie. Po získaní právoplatného rozhodnutia je možné obrátiť sa na súdneho exekútora.

Pre našich klientov zabezpečujeme

  • komplexnú pomoc a poradenstvo v rámci vymáhania pohľadávok
  • prípravu žalôb a iných právnych podaní
  • zastupovanie v súdnom konaní
  • komunikácia s príslušnými súdmi, úradmi a inštitúciami 

Cenník a poplatky

V prípade súdneho konania klient musí počítať so zaplatením súdneho poplatku vo výške 6% zo žalovanej sumy. V prípade úspechu vo veci súd prizná navrhovateľovi aj trovy konania, ktoré najčastejšie pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku a trov právneho zastúpenia. Tým sa Vám peňažné prostriedky investované do vymoženia Vašej pohľadávky vrátia.

Ak sa rozhodnete pre našu advokátsku kanceláriu, môžete ušetriť až 50% z niektorých správnych a súdnych poplatkov. Kontaktujte nás na office@akmv.sk a my Vám obratom pošleme záväznú cenovú ponuku.