Nájdete nás na
Zavolajte nám
+421 915 046 749

Založenie akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť je právnická osoba, kapitálová spoločnosť. Môže sa založiť na účel podnikania, ale aj na iný účel, pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje. Podstatou akciovej spoločnosti je vždy základné imanie rozvrhnuté na určený počet podielov určitej menovitej hodnoty, ktoré sa nazývajú akcie.

Proces založenia a vzniku akciovej spoločnosti je na rozdiel od ostatných foriem obchodných spoločností zložitejší a vykazuje radu odchýlok od všeobecnej úpravy. V procese zakladania a vzniku spoločnosti na seba nadväzuje mnoho právnych skutočností, z ktorých vznik jednej podmieňuje vznik ďalšej a posun celého procesu o ďalší postupový krok.

Ak ste sa rozhodli pre založenie akciovej spoločnosti, spoľahnite sa na profesionalitu a skúsenosti nášho právneho a advokátskeho tímu. Zavolajte nám na +421 915 046 749  alebo pošlite e-mail na našu adresu office@akmv.sk

Pri poskytovaní právnych služieb klientom najmä v oblasti obchodného práva máme bohaté skúsenosti. Právne služby a poradenstvo poskytujeme klientom tak situovaným na území Slovenskej republiky, ako aj zahraničným či nadnárodným subjektom. 

Naše služby v oblasti založenia akciovej spoločnosti

  • príprava dokumentov potrebných k založeniu akciovej spoločnosti,
  • pomoc pri výbere predmetov podnikania,
  • podanie ohlásenia živnosti na príslušný živnostenský úrad za účelom vydania osvedčenia o živnostenskom podnikaní,
  • podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra,
  • registrácia spoločnosti na daňovom úrade k dani z príjmu,
  • zabezpečenie stretnutia u notára za účelom spísania notárskej zápisnice potrebnej k založeniu akciovej spoločnosti,
  • registrácia akcií do Centrálneho depozitára cenných papierov SR.

Cenník a poplatky

Za ohlásenie voľnej živnosti sa platí poplatok 5 EUR, za remeselnú a viazanú 15 EUR. Ak sa podáva ohlásenie s využitím zaručeného elektronického podpisu, za voľné živnosti sa správny poplatok neplatí, poplatok za ostatné živnosti sa znižuje na polovicu.

V prípade štandardného listinného podania je súdny poplatok za zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra 750 EUR. Ak si objednáte založenie akciovej spoločnosti u nás, ušetríte 50% zo súdneho poplatku.

Nakoľko každá firma je jedinečná, aj proces založenia spoločnosti je potrebné prispôsobiť požiadavkám klienta. Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb šitej na mieru presne podľa vašich preferencií nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@akmv.sk.


waiter
Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontatovať na zadaný telefón alebo email.