Nájdete nás na
Zavolajte nám
+421 915 046 749

Založenie s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) je na Slovensku najrozšírenejšou kapitálovou spoločnosťou. Predstavuje druh obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len do výšky svojho vkladu a ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov.

Ak ste sa rozhodli pre jej založenie, radi vám poradíme, ako na to alebo ochotne vybavíme celý proces za vás. Zavolajte nám na 02/ 207 59 504 alebo pošlite e-mail na našu adresu office@akmv.sk. 

V procese založenia s.r.o. pre vás zabezpečíme

  • prípravu dokumentov potrebných k založeniu spoločnosti,
  • pomoc pri výbere predmetov podnikania,
  • podanie ohlásenia živnosti na príslušný živnostenský úrad za účelom vydania osvedčenia o živnostenskom podnikaní,
  • podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra,
  • registráciu spoločnosti na daňovom úrade k dani z príjmu,
  • zriadenie sídla a s tým súvisiaca administratívna agenda (preberanie pošty, vybavovanie telefonátov, atď.),
  • založenie bankových účtov,
  • pomoc s účtovnými a daňovými otázkami.

Proces vytvorenia s.r.o. sa skladá z dvoch fáz: zo založenia s.r.o. (podpísaním zakladateľskej listiny, resp. v prípade viacerých spoločníkov podpísaním spoločenskej zmluvy) a samotného vzniku s.r.o., ktorý je spojený s jej zápisom do obchodného registra. To si vyžaduje nemalé množstvo dokumentov, pričom od novely Obchodného zákonníka, účinnej od 01.10.2012, musí zakladateľ s.r.o. tiež doložiť obchodnému registru potvrdenie z príslušného daňového úradu o tom, že nemá daňový nedoplatok.

Cenník a poplatky

Za ohlásenie voľnej živnosti sa platí poplatok 5 EUR, za remeselnú a viazanú živnosť 15 EUR. Ak sa podáva ohlásenie s využitím zaručeného elektronického podpisu, za voľné živnosti sa správny poplatok neplatí, poplatok za ostatné živnosti sa znižuje na polovicu.

Súdny poplatok za zápis novej spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra je 300 EUR. V prípade, ak sa podáva návrh elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, poplatok na znižuje na polovicu a je 150 EUR.

Nakoľko každá firma je jedinečná, aj proces založenia spoločnosti je potrebné prispôsobiť požiadavkám klienta. Pre získanie individuálnej cenovej ponuky podľa vašich preferencií nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@akmv.sk.

Prečo my?

Pri poskytovaní právnych služieb klientom najmä v oblasti obchodného práva máme bohaté skúsenosti. Právne služby a poradenstvo poskytujeme klientom tak situovaným na území Slovenskej republiky, ako aj zahraničným či nadnárodným subjektom. Nakoľko disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, elektronická komunikácia s orgánmi verejnej moci ušetrí váš čas aj poplatky. Navyše poskytujeme právne služby vo všetkých oblastiach práva, preto veríme, že naša advokátska kancelária sa pre vás stane partnerom aj pri ďalších aktivitách.


waiter
Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontatovať na zadaný telefón alebo email.