Spýtajte sa na cenu služieb, odpoveď do 24 hodín

  • Vypracovaniu návrhov na vyhlásenie konkurzu
  • Vypracovanie návrhu na oddlženie
  • Vypracovanie návrhov na povolenie reštrukturalizácie
  • Príprava reštrukturalizačných posudkov a reštrukturalizačných plánov
  • Prihlasovanie pohľadávok do konkurzu / reštrukturalizácie
  • Zastupovanie veriteľov v konkurznom / reštrukturalizačnom konaní
  • Zastupovanie v konaniach vyvolaných resp. súvisiacich s konkurzom alebo reštrukturalizáciou (incidenčné a excidančné konania)
  • Právne poradenstvo v oblasti insolvenčného práva (konkurzné konanie a reštrukturalizačné konanie)
Súvisiace články:
Máte záujem o naše služby? Neváhajte a kontaktujte nás.