Nájdete nás na
Zavolajte nám
+421 915 046 749

Vypracovanie zámennej zmluvy

Zámenná zmluva je špecifický druh zmluvy, ktorá je tvorená z dvoch zmlúv o prevode nehnuteľnosti a ktorá obligatórne musí mať písomnú formu. Nakoľko ide o prevody vlastníctva týkajúce sa nehnuteľností, je vždy pre dosiahnutie právneho účinku nevyhnutné zavkladovať ju na príslušnej správe katastra. 

V súvislosti so zámennou zmluvou zabezpečíme

  • Komplexný právny servis a poradenstvo
  • Vypracovanie / spripomienkovanie zámennej zmluvy
  • Prípravu a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností 

Zavolajte nám na 02/ 207 59 504 alebo pošlite e-mail na našu adresu office@akmv.sk a samo sa presvedčte o profesionalite a odbornosti nášho skúseného tímu právnikov a advokátov. 

Inštitút zámennej zmluvy je upravený v ust. § 611 Občianskeho zákonníka, ktorý ju charakterizuje ako zmluvu, podľa ktorej si zmluvné strany vymieňajú vec za vec, a to tak, že každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva, za predávajúcu stranu, a ohľadne veci, ktorú výmenou prijíma, za kupujúcu stranu. V jedinom ustanovení sa ešte okrem toho uvádza, že na zámennú zmluvu sa primerane použijú ustanovenia o kúpnej zmluve. 

Cenník a poplatky 

Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb na základe vašich potrieb a preferencií nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@akmv.sk

Prečo my? 

Zámenná zmluva, ako každá zmluva, vyžaduje splnenie viacerých náležitostí, v opačnom prípade existuje riziko jej neplatnosti. Sme advokátska kancelária s dlhoročnou pôsobnosťou a bohatými skúsenosťami vo všetkých oblastiach práva. Disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, elektronickou komunikáciou s orgánmi verejnej moci šetríme klientom čas aj poplatky.


waiter
Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontatovať na zadaný telefón alebo email.