Apostilla diplomu a dodatku k diplomu vydaného v SR pre použitie v zahraničí

Autor: Advokátska kancelária | Kategória: Obchodné právo | Dátum: 04.10.2018 |

Apostilla diplomu a dodatku k diplomu vydaného v SR pre použitie v zahraničí 

Častokrát osoby, ktoré študovali na Slovensku, potrebujú použiť svoj doklad o vzdelaní v zahraničí. Za týmto účelom inštitúcie v krajinách Haagskeho dohovoru (zoznam týchto krajín nájdete tu) vyžadujú doloženie diplomu, prípadne dodatku k diplomu, tzv. apostilly. 

Ministerstvo školstva SR a apostilla 

Apostilla má formu nálepky, ktorou opatrí originál diplomu, prípadne dodatok k diplomu, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Bližšie informácie k procesu apostillácie dokladu o vzdelaní na Ministerstve školstva SR nájdete tu. 

Prečítajte si aj: Overenie spoločenskej zmluvy a výpisu z obchodného registra na použitie v zahraničí.

Overená fotokópia dokladu o vzdelaní 

Apostilla sa dáva na originál dokladu, čiže pokiaľ sa do zahraničia bude posielať kópia, je potrebné vykonať za účelom jej použitia v zahraničí aj ďalšie kroky. Z originálu diplomu (dodatku k diplomu) s apostillou vydanou Ministerstvom školstva SR sa vyhotoví overená fotokópia u notára. Fotokópiu musí podpísať buď notár alebo notársky kandidát. Pre použitie v zahraničí nie je postačujúce, aby ho podpísala iná pracovníčka notárskeho úradu. Následne sa požiada krajský súd podľa sídla notárskeho úradu o druhú apostillu. 

Úradný preklad dokladu o vzdelaní 

Pre použitie dokladu o vzdelaní v zahraničí môže byť potrebný aj úradný preklad do požadovaného jazyka. Apostilla vydávaná Ministerstvom školstva SR alebo krajským súdom je síce dvojjazyčná (slovenčina – angličtina), ale samotný diplom prípadne notárska doložka sú zväčša len v slovenčine. Po zviazaní úradného prekladu s overenou fotokópiou ktorýkoľvek krajský súd nalepí poslednú nálepku apostilly na predmetný dokument. Tým je proces legalizácie dovŕšený. 

Poplatky za apostilly a úradné preklady 

Poplatok za apostillu je 10 EUR. V prípade záujmu vieme pre klienta zabezpečiť aj úradný preklad. 

Cenník 

Cena za naše služby bez poplatkov úradov je :

  • Apostil (apostille) vydaný na Slovensku – 92 EUR, v prípade akademických dokumentov 140 EUR
  • Superlegalizácia na Slovensku – 450 EUR

Výška poplatkov závisí od cenníkov jednotlivých inštitúcií a konkrétnych dokladov, ktoré sa overujú a bude poskytnutá klientovi na vyžiadanie. 

Naše služby

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontatovať na zadaný telefón alebo email.