Overenie Spoločenskej zmluvy a výpisu z obchodného registra na použitie v zahraničí

Autor: Advokátska kancelária | Kategória: Obchodné právo | Dátum: 19.09.2018 |

Podnikatelia sa v praxi môžu stretnúť s tým, že potrebujú svoje obchodné dokumenty použiť v zahraničí. Týkať sa to môže napríklad výpisov z obchodného registra spoločnosti, zakladateľskej listiny / spoločenskej zmluvy, potvrdenia z daňového úradu či plných mocí udelených spoločnosťou.

Apostilla / superlegalizácia 

Prvým krokom legalizácie dokumentu je posúdenie, či postačuje na jeho použitie v zahraničí apostilla alebo superlegalizácia. Apostilla predstavuje jednoduchší spôsob overenia dokumentov a prichádza do úvahy v prípade, ak sa má listina vydaná na Slovensku použiť v niektorom členskom štáte Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín. Zoznam týchto krajín nájdete tu. Pri všetkých ostatných štátoch je potrebná superlegalizácia (vyššie overenie).  

Postup osvedčenia Spoločenskej zmluvy 

 1. Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru (apostilla)
 • Originál listiny podpíše štatutár spoločnosti pred notárom, príp. notárskym kandidátom
 • Notára potvrdí krajský súd apostilom príslušný podľa sídla notára
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora potvrdí existenciu podnikateľského subjektu na originály listiny (poplatok za vyhotovenie potvrdenia na počkanie je 48 EUR, pokiaľ postačuje vyhotovenie na druhý deň je poplatok polovičný). Je potrebné doložiť aj plnú moc s neovereným podpisom štatutárneho orgánu spoločnosti a doniesť dva výpisy z obchodného registra, jeden si ponechá Slovenská obchodná a priemyselná komora. O overenie je možné požiadať na jednotlivých regionálnych pracoviskách Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory bez ohľadu na sídla spoločnosti.
 • Súdny prekladateľ vyhotoví úradný preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad apostilom 

Zatiaľ čo dokumenty opatrené doložkou notára overuje krajský súd príslušný podľa sídla notára, pri overení súdneho prekladateľa je možné kontaktovať ktorýkoľvek krajský súd. 

 1. Postup osvedčenia pre ostatné krajiny (superlegalizácia) 
 • Originál listiny podpíše štatutár spoločnosti pred notárom, príp. notárskym kandidátom
 • Notára potvrdí príslušný krajský súd 
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora potvrdí existenciu podnikateľského subjektu na origináli listiny.
 • Konzulárny odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje dokument
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad 
 • Konzulárny odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky legalizuje preklad
 • Po legalizácii dokladu a prekladu na MZVaEZ SR sa žiada o tzv. superlegalizáciu na veľvyslanectve štátu, kde bude listina použitá 

Postup osvedčenia výpisu z obchodného registra 

Výpis z obchodného registra je možné získať na pracoviskách obchodných registroch zriadených na okresných súdoch v sídle kraja podľa sídla spoločnosti, prípadne u ktoréhokoľvek notára. V druhom prípade upozorňujeme, že takýto výpis pre použitie v zahraničí musí byť podpísaný notárom, príp. notárskym kandidátom, nie pracovníčkou notárskeho úradu.

 1. Postup osvedčenia pre krajiny Haagskeho dohovoru (apostilla)
 • Originál výpisu osvedčí príslušný krajský súd apostilom
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd udelí apostil na preklad 
 1. Postup osvedčenia pre ostatné krajiny (superlegalizácia)
 • Originál výpisu osvedčí príslušný krajský súd 
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky výpis legalizuje
 • Súdny prekladateľ vyhotoví preklad
 • Ktorýkoľvek krajský súd osvedčí preklad
 • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky osvedčí preklad 
 • Po legalizácii dokladu a prekladu na MZVaEZ SR sa žiada o tzv. superlegalizáciu na veľvyslanectve štátu, kde bude listina použitá 

Zdroj: www.mzv.sk 

Cenník 

Cena za naše služby bez poplatkov úradov je :

 • Apostil (apostille) vydaný na Slovensku – 92 EUR, v prípade akademických dokumentov 140 EUR
 • Superlegalizácia na Slovensku – 450 EUR 

Výška poplatkov závisí od cenníkov jednotlivých inštitúcií a konkrétnych dokladov, ktoré sa overujú a bude poskytnutá klientovi na vyžiadanie. 

Naše služby:

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontatovať na zadaný telefón alebo email.