Cenník právnych služieb

V cenníku uvádzame iba vybrané právne služby nakoľko vo väčšine prípadoch sa kalkulácia za poskytnuté služby odvíja od stráveného času na veci - podľa hodinovej sadzby či tarifnej odmeny advokáta.

Všetky cenú sú uvedené vrátane 20% DPH.

Naša hodinová sadzba 

 • Základná hodinová sadzba - 96 EUR

Zakladanie spoločností a iných právnických osôb 

 • Založenie s.r.o. (v slovenskom jazyku, bez zahraničnej účasti) - 510 EUR
 • Založenie s.r.o. (so zahraničnou účasťou) - 990 EUR
 • Založenie a.s. - 1450 EUR
 • Založenie k.s. - 510 EUR
 • Založenie družstva - dohodou
 • Založenie organizačnej zložky právnickej zahraničnej osoby - 990 EUR
 • Založenie nadácie / zmeny - 500 EUR / 250 EUR
 • Založenie občianskeho združenie / zmeny - 500 EUR / 250 EUR
 • Založenie neziskovej organizácie / zmeny - 500 EUR / 250 EUR
 • Registrácia podniku zahraničnej fyzickej osoby do OR - 250 EUR
 • Zápis konečného užívateľa výhod (KÚV) do OR - 120 EUR 
 • Virtuálne sídlo v Bratislave - Nové Mesto - miesto podnikania (viazanosť na 1 rok) - 50 EUR / mesiac

* ceny sú vrátane súdneho poplatku do obchodného registra (v prípade nadácie vrátane poplatku Ministerstva), nezahŕňajú cenu úradných prekladov, notárske poplatky

Zmeny v obchodnom registri

 • Zlúčenie spoločnosti - 650 EUR
 • Zmena obchodného mena - 183 EUR
 • Zmena sídla - 183 EUR
 • Vymenovanie / Odvolanie konateľa - 213 EUR
 • Vymenovanie / Odvolanie prokuristu - 213 EUR
 • Zmena spôsobu konania - 183 EUR
 • Zmena trvalého pobytu konateľa / spoločníka - 153 EUR
 • Zvýšenie základného imania - 300 EUR
 • Zníženie základného imania - 450 EUR
 • Rozšírenie / zúženie predmetov podnikania: 213 EUR* (+ 7,50 EUR za každú remeselnú a viazanú živnosť)
 • Zmena spoločníka (prevod obchodného podielu) - 350 EUR
 • Dve a viac zmien v s.r.o. - dohodou
 • Zmeny v a.s. / v.o.s. / k.s. / družstve / organizačnej zložke - dohodou
 • Likvidácia (mŕtvej) spoločnosti - 700 EUR + poplatky
 • Likvidácia spoločnosti - dohodou

* ceny sú vrátane súdneho poplatku do obchodného registra (v prípade nadácie vrátane poplatku na Ministerstvo), nezahŕňajú cenu úradných prekladov, notárske poplatky, viacjazyčnú komunikáciu

Nehnuteľnosti

 • Vypracovanie návrhu na vklad od katastra nehnuteľností - 120 EUR
 • Vypracovanie kúpnej zmluvy - 480 EUR
 • Vypracovanie rezervačnej zmluvy - 480 EUR
 • Spripomienkovanie kúpnej zmluvy a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve - podľa hodinovej sadzby, odhad prác min. 8 hodín
 • Vypracovanie nájomnej zmluvy na byt / dom - 360 EUR
 • Spripomienkovanie nájomnej zmluvy na byt / dom - 300 EUR
 • Príprava znenia notárskej úschovy v spolupráci s notárom - 180 EUR + odmena notára
 • Výmaz vecného bremena doživotného užívania z katastra nehnuteľností - vypracovanie dohody a návrh do katastra - 360 EUR

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.