Nadácia

O nadácii

Nadácia A|K|M|V bola v roku 2016 založená zakladateľom A|K|M|V najmä za účelom pomoci a podpory chorých ľudí a ľudí v núdzi s využitím prvkov humanity a solidarity.

Verejnoprospešný účel

Nadácia prostredníctvom svojej činnosti podporuje a bude podporovať najmä: 

 • občanov, ktorí sa dostali do zložitých sociálnych pomerov a zdravotných situácií,
 • hľadanie riešenia zložitých životných situácií, do ktorých sa dostali rodiny v dôsledku choroby člena rodiny,
 • plnenie individuálne určenej humanitárnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb,
 • rozvoj sociálnej a zdravotnej starostlivosti a ochranu ľudského zdravia
 • rozvoj vedy a výskumu
 • vzdelávanie a zvyšovanie úrovne vzdelanosti vrátane podpory vzdelávacích a študijných programov a ďalšieho vzdelávania
 • ochranu a tvorbu kultúrnych a prírodných hodnôt
 • zdravotnícke zariadenia a iné subjekty poskytujúce a/alebo podporujúce zdravotnú starostlivosť
 • spoločenské podujatia
 • vzdelávacie aktivít
 • charitatívnu činnosť
 • poskytovanie sociálnej pomoci
 • šport detí a mládeže 

Ako nás podporiť

Koho podporujeme

Facebook stránka nadácie