Poskytujeme právne služby a právne poradenstvo domácim aj zahraničným klientom, a to tak fyzickým osobám, ako aj spoločnostiam s významným podielom na trhu.

Prevažnú väčšinu klientov predstavujú malí a strední podnikatelia pôsobiaci na území Slovenskej republiky. A|K|M|V advokátska kancelária s.r.o. však poskytuje právne služby aj viacerým zahraničným podnikateľom a spoločnostiam napríklad z Českej republiky, Ruskej federácie, Veľkej Británie a Poľska ako aj niekoľkým nadnárodných spoločnostiam pôsobiacich a vykonávajúcich podnikateľskú činnosť vo viacerých štátoch Európskej únie aj mimo nej.

A|K|M|V advokátska kancelária s.r.o. poskytla viacerým materským spoločnostiam právnu pomoc a právne poradenstvo pri vstupe a etablovaní sa na slovenský trh, a naďalej s nimi spolupracuje v ich ďalšej podnikateľskej činnosti. Cieľom našej advokátskej kancelárie je poskytovať právne služby na vysokej odbornej úrovni, čo naši klienti ocenia a v budúcnosti budeme ich jedinou voľbou pri výbere advokáta.

Svoj súhlas na uverejnenie referencie nám poskytli:

Specpage logo
c2i-logo
HDSecurity
csm_MONEYPOLO_logo_SK-1_0c992e6566
Luxxotica_Logo_03
csm_logo_binbit_01_98cae0ce83
partner2
Logo1_01
Cofee_Clinic_Logo
partner5
partner9
partner11
csm_156x70_logo_01_dfbbf22965
csm_Benederma_logo_202c2ccf39
csm_BioLeaders_s.r.o_Logo_01_ef5f484689
csm_epik_logo_7249c61526
csm_Hodinkomania_09942b75cc
csm_Ivok_logo_01_70d5da126c
Don-Trucking
kvasimsluzbam_03
Mplan_logo_02
NL_Real_Logo
partner3
csm_Logo_Milhaus_Nahlad_ad14b8b212
csm_this_that_cd49309df5
partner7