Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Naša advokátska kancelária vykonáva zápis konečného užívateľa výhod teraz za zvýhodnenú cenu 100 EUR + DPH. Vyhnite sa sankcii vo výške 3.310 EUR.

Zápis konečného užívateľa výhod

V zmysle novely zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri je nová právnická osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, povinná od 1.11.2018 oznámiť obchodnému registru údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod. Existujúca spoločnosť, už zapísaná do obchodného registra, je povinná túto povinnosť splniť dodatočne do 31.12.2019 pod sankciou pokuty. 

  • zápis konečného užívateľa výhod do OR teraz v akciovej cene 100 EUR + DPH
  • zapisujeme konečných užívateľov výhod aj do registra nadácií
  • vykonanie aj iných, ďalších zápisov v prípade potreby

Prečo my?

Údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané do obchodného registra sa nezverejňujú. Údaje o KÚV nebudú uvedené ani na výpisoch z obchodného registra. Počas pôsobenia našej advokátskej kancelárie sme nazbierali bohaté skúseností, na základe ktorých sme zistili, že pre klientov sú okrem kvalitnej rady dôležité aj hodnoty ako diskrétnosť, bezpečnosť ich údajov. Preto sú zamestnanci našej advokátskej kancelárie viazaní mlčanlivosťou pod hrozbou vážnych sankcií a sú povinní s odbornou starostlivosťou chrániť údaje klienta.

Cena za vykonanie zápisu

Naša advokátska kancelária vykoná zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra teraz za zvýhodnenú cenu 100 EUR + DPH. Pokiaľ si máte záujem vykonať zápis konečného užívateľa výhod sami, vyžiadajte si náš postup a formulár. 

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.