Zmena konateľa v s.r.o., vymenovanie a odvolanie konateľa

Komplexný právny servis a poradenstvo, poskytnutie potrebných informácii a asistencia pri plnení zákonných požiadaviek.

Naše služby v oblasti zmeny konateľa

Ku zmene konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným v praxi dochádza z viacerých dôvodov. Spája sa s ňou, rovnako ako s každou inou zmenou týkajúcou sa obchodnej spoločnosti, oznamovacia povinnosť voči príslušným úradom, pričom zmenu treba ohlásiť do 30 dní po prijatí rozhodnutia obchodnému registru. Disponujeme tímom skúsených advokátov a právnikov, ktorí všetky zákonné povinnosti týkajúce sa zmien v s.r.o., radi vybavia za vás.

  • Komplexný právny servis a poradenstvo, poskytnutie potrebných informácii a asistencia pri plnení zákonných požiadaviek,
  • vypracovanie rozhodnutia valného zhromaždenia k zmene (vymenovaniu / odvolaniu) konateľa a ďalších potrebných dokumentov,
  • právne poradenstvo a služby aj v oblasti vzdania sa funkcie konateľa,
  • oznámenie vykonaných zmien obchodnému registru a iným úradom,
  • možnosť komunikácie elektronickou formou bez nutnosti osobnej návštevy

Podaniu návrhu predchádza prijatie rozhodnutia o zmene konateľa. Rozhodnutie obsahuje identifikačné údaje nového konateľa a zároveň dátum vzniku jeho funkcie ako štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti. Takéto rozhodnutie má deklaratórny účinok čo znamená, že konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti nie až po zápise do obchodného registra, ale už odo dňa uvedeného v rozhodnutí, príp. odo dňa prijatia rozhodnutia, ak nie je uvedený dátum vzniku funkcie.

Cenník a poplatky

Naše profesionálne právne služby ohľadne vymenovania / odvolania konateľa vám ponúkame za 213 EUR vrátane poplatku do obchodného registra (viď cenník našich služieb).

Prečo naša advokátska kancelária?

Zmena konateľa si vyžaduje úkony vo vzťahu k viacerým úradom (živnostenský úrad, obchodný register, daňový úrad a pod.) a prípravu niekoľkých dokumentov. Vzhľadom na naše doterajšie skúsenosti v danej oblasti vieme tento proces vybaviť za Vás. Samozrejmosťou je komunikácia v cudzom jazyku, pričom naše služby zabezpečujeme pre klientov z celého územia Slovenska. Navyše, vďaka našim bohatým a overiteľným skúsenostiam zo všetkých oblastí práva sa radi staneme vašim partnerom aj pri ďalších vašich aktivitách.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.