Zrušenie s.r.o. bez likvidácie

Komplexná právna pomoc a asistencia pri zrušení s.r.o.

Naše služby v procese zrušenia s.r.o. bez likvidácie

Pri zrušení spoločnosti si podnikatelia často musia prejsť zložitým procesom likvidácie. Zo zákona však existujú výnimky, kedy je možné s.r.o. zrušiť aj bez nej. V prípade, že ste sa rozhodli zrušiť vašu spoločnosť, obráťte sa na nás. Svojim klientom poskytujeme komplexný právny servis a poradenstvo nielen pri zrušení s.r.o. bez likvidácie. Disponujeme tímom skúsených právnikov a advokátov zo všetkých oblastí práva. Svoje služby poskytujeme tak domácim, fyzickým či právnickým, osobám, ako aj cudzincom.

  • komplexná právna pomoc a asistencia pri zrušení s.r.o.
  • promptné vypracovanie všetkých potrebných dokumentov
  • ohlásenie a komunikácia s príslušnými úradmi a inštitúciami

Spoločnosť je možné zrušiť bez likvidácie, ak:

  • imanie spoločnosti prechádza na právneho nástupcu alebo
  • spoločnosť nemá žiaden majetok alebo
  • sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo
  • bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo
  • bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo
  • bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo
  • po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok.

Cenník a poplatky

Každá firma je jedinečná, preto aj proces zrušenia je potrebné prispôsobiť jej špecifickým požiadavkám. Nakoľko disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, elektronická komunikácia s orgánmi verejnej moci ušetrí váš čas aj poplatky. Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb, šitej na mieru presne podľa vašich preferencií nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.