Ustanovenie zodpovedného zástupcu v podnikaní

Pomôžeme vám s ustanovením zodpovedného zástupcu vo vašom podnikaní

Naše služby v súvislosti s ustanovením zodpovedného zástupcu v podnikaní

Ak právnická alebo fyzická osoba prevádzkuje remeselnú alebo viazanú živnosť, je povinná ustanoviť zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, prostredníctvom ktorej zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti. 

  • Komplexný právny servis a poradenstvo
  • Promptné vypracovanie všetkých potrebných dokumentov
  • Poradenstvo pri získavaní podnikateľského oprávnenia
  • Právne poradenstvo pri ustanovení zodpovedného zástupcu
  • Zastupovanie pre orgánmi štátnej moci

Ustanovenie zodpovedného zástupcu je v určitých prípadoch pre podnikateľa povinné a pri nesplnení tejto povinnosti mu hrozí pokuta až do výšky 1 659 EUR. Pokiaľ si otvárate živnosť, môže byť pre vás užitočné oboznámiť sa so všetkými vašimi povinnosťami a vyhnúť sa tak zbytočným sankciám. 

Zavolajte nám na 02/ 207 59 504 alebo pošlite e-mail na našu adresu office@akmv.sk. Sme pripravení vám poradiť, pomôcť či vybaviť celú agendu za vás. 

Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti až na určité výnimky (manžel, súrodenec, spoločník v prípade PO a i.) v pracovnom pomere k podnikateľovi. 

Funkciu zodpovedného zástupcu nemožno vykonávať vo viacerých prevádzkarniach, avšak v opodstatnených prípadoch môže živnostenský úrad povoliť výnimku. 

Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné i osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a musí mať bydlisko na území Slovenskej republiky alebo iné oprávnenie na pobyt. 

Podnikateľ je povinný oznámiť živnostenskému úradu tak ukončenie výkonu funkcie zodpovedného zástupcu ako aj jeho ustanovenie v lehote 15 dní. 

Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať funkciu, musí podnikateľ v lehote 15 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu.

Cenník a poplatky

Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb podľa vašich preferencií nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@akmv.sk

Prečo my?

Ak si podnikateľ nesplní oznamovacie povinnosti vo vzťahu k ustanoveniu zodpovedného zástupcu, vystavuje sa riziku udelenia pokuty zo strany kontrolóra. Sme advokátska kancelária s dlhoročnou pôsobnosťou a bohatými skúsenosťami vo všetkých oblastiach práva, čím dokážeme komplexne právne pokryť všetky vaše podnikateľské aj súkromné aktivity.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.