Lizenz für die Gründung einer Arbeitsagentur in der Slowakei

Die Arbeitsagentur ist im Rechtsakt Nr. 5/2004 des slowakischen Gesetzbuches unter Berücksichtigung der Arbeitsvermittlung verankert. Im Unterschied zur Personalagentur, welche sich auf eine Beschäftigungsvereinbarung konzentriert, beschäftigt die Arbeitsagentur alle Bürger. Um eine Lizenz für eine Arbeitsagentur zu erhalten, müssen Sie sich an die Zentralstelle für Arbeit, Familie und Soziales wenden und diverse Dokumente einreichen. Die Zentralstelle für Arbeit, Familie und Soziales muss in einem Zeitraum von 30 Tagen eine Entscheidung treffen. Eine Lizenz wird üblicherweise für einen unbestimmten Zeitraum gewährt. Gerne ergründen wir mit Ihnen alle Möglichkeiten, planen den Prozess und helfen bei der Suche nach Lösungen. Für nähere Informationen kontaktieren Sie uns.

1 000 € + poplatok úradu (500 EUR fyzická osoba, 1000 EUR s.r.o.)
30 dní rozhodnutie úradu na vydanie povolenia
Máme záujem o založenie ADZ

ADZ je definovaná v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v § 29. Základným rozdielom v porovnaní s personálnou agentúrou zameranej na sprostredkovaním zamestnania je, že ADZ zamestnáva občana v pracovnom pomere. O vydanie povolenia na činnosť ADZ sa žiada Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. K žiadosti  je pritom potrebné priložiť množstvo dokumentov. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny má na rozhodnutie lehotu 30 dní. Povolenie sa následne vydáva na neurčitú dobu.

Potrebujete získať povolenie na výkon činnosti agentúry dočasného zamestnávania, vypracovať projekt vlastnej činnosti alebo zabezpečiť zmluvnú agendu v tejto veci? Ochotne vybavíme celý proces za Vás. Za určitých podmienok môže vaša spoločnosť žiadať o povolenie na založeniu ADZ aj ak jej v minulosti už bolo oprávnenie na túto činnosť odobraté.

Čo pre vás zabezpečíme

  • Komplexný právny servis a poradenstvo
  • zabezpečenie súhlasov od príslušných inštitúcií
  • vypracovanie dokumentov potrebných k žiadosti o vydanie povolenia na činnosť ADZ (projekt a pod.)
  • príprava žiadosti o vydanie povolenia na činnosť ADZ
  • príprava dohody o dočasnom pridelení zamestnanca
  • vypracovanie pracovných zmlúv s dočasne pridelenými zamestnancami

Ponuka agentúr dočasného zamestnávania, ktoré sú na predaj

Potrebujete začať podnikať okamžite? Naša advokátska kancelária má na predaj aktuálne 2 spoločnosti s vydanou licenciou na výkon činnosti agentúry dočasného zamestnávania:

Angeobt

Lizenzen:
MWST:
Name Lizenzen MWST Handelsregister-Eintragung Preis Firmen-Zustand
4 4 01. 01. 1970 4 €
19. 01. 2022 0 €
19. 01. 2022 0 €
19. 01. 2022 0 €

Pri každej zo spoločností máte 100% istotu čistoty firmy nakoľko obe agentúry pripravila na predaj naša advokátska kancelária. 

Kundenreferenzen

203 Bewertungen bei Google
4,9

Rechtsberatung

Keine Fragen gefunden