Increasing of a company’s share capital

The increasing of Slovak company´s share capital is a complex process which depends on several factors (number of partners, the form of deposits, etc). Deposits may be in cash or other forms and can come from several sources - from a third party, from current shareholders or their own internal resources. This process requires preparation of volumes of documents, registration of changes in the Commercial Register. If you need help don't hesitate to contact us.

od 500 € vrátane DPH a poplatku do OR
7 dní od dodania dokladov
Mám záujem o zvýšenie ZI

Celkovo ide o zložitý proces, ktorého podoba sa navyše odvíja od viacerých faktorov (počet spoločníkov, forma vkladu a i.). Vyžaduje si vypracovanie množstva dokumentov, zápis zmien do obchodného registra a následne i ďalšie ohlásenie príslušným úradom.  

Ako to prebieha?

  • úvodná konzultácia
  • vypracovanie potrebnej dokumentácie (zápisnica z valného zhromaždenia, resp. rozhodnutie jediného spoločníka, vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia základného imania a vkladov spoločníkov po zvýšení základného imania, vyhlásenie spoločníka/spoločníkov o prevzatí záväzku na nový vklad a i.)
  • podanie návrhu na zmenu zapísaných údajov do obchodného registra
  • komunikácia a ohlásenie zmien príslušným úradom a inštitúciám

References from clients

239 reviews on Google
4,9

Directors of the Slovak companies must check their mailboxes on slovensko.sk

I am the executive of the Slovak legal entity. I was informed that my company has a mailbox at www.slovensko.sk and I have to...

READ THE REPLY
View all of the same field of law