GDPR

Agentúra dočasného zamestnávania a GDPR

Jednou zo základných povinností agentúr dočasného zamestnávania (ďalej ako „ADZ“) v zmysle zákona o službách zamestnanosti je zabezpečovať ochranu osobných údajov dočasného...

READ THE ARTICLE

The Law on Personal Data Protection in Slovakia

On 30. April 2013 the National Council of the Slovak Republic approved a new Act on Personal Data Protection. The...

READ THE ARTICLE