Hypotéka – čo v prípade rozchodu partnerov?

Otázka:

Obraciam sa na vás s, dúfam, že nie veľmi zložitou otázkou, veľmi dúfam, že mi poradíte alebo napoviete, akým smerom sa ubrať alebo ako ďalej postupovať. 

So snúbencom už pár rokov žijeme spolu v podnájme (26 a 27 r.). Teraz sme sa rozhodli zobrať hypotéku a kúpiť si vlastný byt. Hypotéku by na seba zobral on a chceme ju splácať spolu na polovicu a moja otázka znie, dá sa ošetriť, že v prípade rozchodu (dúfam, že sa tak nestane) neprídem o čiastku, ktorú by som mu dovtedy prispela, či by to bolo nejak splatné z jeho strany alebo proste ak by nastala situácia, že pred svadbou sa rozídeme a ja už nejakú čiastku zaplatím, či by som si to mohla nejak nárokovať od neho.

Ďakujem pekne.

Odpoveď:

Pre posúdenie Vašej situácie je podstatné, či ako vlastník bytu bude evidovaný iba Váš priateľ alebo byt bude v podielovom spoluvlastníctve. Pokiaľ by byt bol v podielovom spoluvlastníctve, Váš spoluvlastnícky podiel na byte by Vám zostal aj po prípadnom rozchode. 

Pokiaľ by Váš priateľ bol evidovaný ako výlučný vlastník bytu a Vy by ste na byt prispievali, mohli by byť takéto príspevky posúdené ako bezdôvodné obohatenie. 

Podľa § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka: „Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.” 

Podľa § 454 Občianskeho zákonníka: “Bezdôvodne sa obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám.” 

V takomto prípade by ste sa mohli súdnou cestou domáhať vydania bezdôvodného obohatenia. V konaní by ste museli dokázať, že došlo k bezdôvodnému obohateniu (napr., že platby, ktorými ste prispievali na splátku hypotéky neboli platbami nájomného, za to že bývate v priateľovom byte a pod.) Upozorňujeme však, že právo na vydanie bezdôvodného obhatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, kedy a oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.