Blog AKMV

Akmv-advokatska-kancelaria

Slovenské občianstvo po potomkoch (starých rodičoch / prarodičoch)

Slovenské občianstvo pre Slovákov žijúcich v zahraničí a potomkov bývalých občanov Pre osoby so slovenským pôvodom, aspoň po jednom z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov, novela...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Podzemné pivnice, ich evidencia a prevod na katastri nehnuteľností

Na Slovensku sa nachádza množstvo pivníc, ktoré sa nachádzajú na cudzích pozemkoch a ľudia ich dlhodobo užívajú. Takéto pivnice často nie sú...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Dopravne_pravo_36x36

Pracovné podmienky vodičov nákladnej dopravy

Pracovné podmienky vodičov nákladnej dopravy nad 3,5 tony upravuje zákon č.462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave (ďalej len „zákon...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Zmeny_v_spolocnosti_v_or_36x36

Založenie a zrušenie neinvestičného fondu

Čo je neinvestičný fond? Fond je organizácia, ktorá zhromažďuje finančné prostriedky s cieľom podporiť všeobecné prospešné účely alebo poskytnúť humanitárnu pomoc...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Registrácia patentu

Čo je patent? Patent je výlučné vlastnícke právo udelené vynálezcovi, jednotlivcovi alebo organizácií kompetentným orgánom na vynález, ktoré mu poskytuje zákonnú právomoc...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Vzory_smluv_36x36

Úžitkový vzor a jeho zápis do registra

Úžitkový vzor je právna ochrana technického riešenia, ktoré je výsledkom vynálezcovej činnosti, je priemyselne využiteľné a patrí do akejkoľvek oblasti techniky. Ochranu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Nehnutelnosti_36x36

Kde podať návrh na súd po 1.6.2023 (súdna mapa)

Dňa 1.6.2023 nadobudla účinnosť reforma súdnej mapy. Zmeny nastali na viacerých úrovniach a to v oblasti špecializácie súdov, v počte existujúcich súdov a taktiež vznikli nové...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Cirkevné anulovanie manželstva

Nie je ničím neobvyklým, ak snúbenci uzatvoria cirkevný sobáš, ale po istej dobe sa rozvedú. Jeden z manželov si nájde novú známosť...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK