Blog AKMV

Akmv-advokatska-kancelaria

Spoločná osobná starostlivosť rodičov o dieťa

Od 1.1.2023 je možná aj spoločná osobná starostlivosť oboch rodičov (popri osobnej starostlivosti jedného z rodičov a striedavej osobnej starostlivosti). To platí...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Únos dieťaťa druhým rodičom

Únos dieťaťa druhým rodičom je situácia, kedy jeden z rodičov neoprávnene premiestni dieťa bez súhlasu alebo povolenia druhého rodiča do zahraničia,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Kataster nehnuteľností a správne poplatky

V parlamente sa nachádza novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Novela sa týka poplatkov v konaniach o...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Dohoda medzi spoločníkmi / Shareholders‘ agreement (SHA)

V zmysle § 66c zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len  „Obchodný zákonník“) možno za shareholders‘ agreement (SHA)...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Ako založiť start-up

Založenie start-upu Start-up možno charakterizovať ako novozaloženú spoločnosť, resp. spoločnosť v začiatkoch svojho podnikania, ktorá bola založená za účelom vytvorenia určitého produktu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Premeny obchodných spoločností od 1.3.2024

Od 01.03.2024 je účinný zákon č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Tak...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Je zamestnávateľ povinný vydať pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní?

Ustanovenie § 75 Zákonníka práce upravuje povinnosť zamestnávateľa vydať pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní. Ide o povinnosť zamestnávateľa, ktorá spočíva v určitej forme...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Pracovný čas zamestnanca

Zákonník práce vymedzuje pojem pracovný čas, tak že jeho základnou charakteristikou je osobná dispozícia zamestnanca vo vzťahu k zamestnávateľovi, v...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK