Rodinné právo

Návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony

Ak máte záujem poradiť sa ohľadom obmedzenia spôsobilosti na právne úkony (osobná konzultácia / video hovor / telefonická konzultácia), prirpaviť návrh...

ZISTIŤ VIAC

Uznanie zahraničného rozhodnutia na Slovensku

Ak máte rozsudok alebo iné rozhodnutie vydané v zahraničí a potrebujete ho uznať pre použitie na Slovensku, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky...

ZISTIŤ VIAC

Zastupovanie pred Osobitnou matrikou (zápis narodenia, úmrtia, sobáša)

Do Osobitnej matriky sa zapisuje narodenie dieťaťa, úmrtie ako aj uzavretie manželstva štátnych príslušníkov Slovenskej republiky, ak tieto nastali: Ak...

ZISTIŤ VIAC

Otcovstvo – zapretie / určenie

Otcovstvo k dieťaťu sa určuje za pomoci troch domnienok otcovstva uvedených v zákone o rodine. Zapretiu otcovstva obligatórne prechádza jeho...

ZISTIŤ VIAC

Výživné (zvýšenie / zníženie)

Zmierlivou cestou a ráznou obhajobou v súdnej sieni pre vás zabezpečíme najvyššie výživné. Rovnako vám pomôžeme v situácii, kedy nemôžete...

ZISTIŤ VIAC

Rozvod manželstva

Prevedieme vás celým proces rozvodu od komunikácie s vašim partnerom cez podanie žiadosti o rozvod až po vynesenie rozsudku. Budeme...

ZISTIŤ VIAC

Vyporiadanie majetku po rozvode

Vysporiadanie BSM, rozdelenie majetku a mnohé ďalšie nepríjemnosti, ktoré musia manželia po rozvode riešiť, predstavujú náročnejší proces. Naša advokátska kancelária disponuje...

ZISTIŤ VIAC

Otázky z poradne

Neposkytnutie informácií o dieťati druhému rodičovi

Môže rodič, ktorému bolo dieťa zverené po rozvode do osobnej starostlivosti požadovať napríklad od školy, aby druhému rodičovi neposkytla informácie...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Určenie otcovstva, ak otec nie je zapísaný v rodnom liste

Narodilo sa mi dieťa a s bývalým partnerom spolu už nie sme. On nesúhlasil s tým, aby sa malý volal po mne a tak...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zúženie BSM notárskou zápisnicou s cudzím prvkom

Chcem si zobrať úver, banka však vyžaduje, aby sme mali s manželkou zúžené BSM a úver bol výhradne na mňa. Manželstvo sme...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie