Právna poradňa

Pobyt cudzinca na obdobie dôchodku

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zámočníctvo

Nakoľko zámočníctvo nie je voľnou živnosťou, k ohláseniu živnosti sa predkladá aj doklad o vzdelaní. K činnosti zámočníctvo je potrebné okrem dokladu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Výmena vodičského preukazu vydaného v UK za slovenský

Najprv je potrebné vyžiadať informácie o vodičskom oprávnení vydanom v Anglicku (DVLA) na stránke: https://www.gov.uk/government/organisations/driver-and-vehicle-licensing-agency Prečítajte si aj: Britský vodičský preukaz treba pre použitie v SR...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Chov sladkovodných rýb – oprávnenie na podnikanie

Predmet podnikania Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi je zaradený medzi voľné živnosti. Avšak chov sladkovodných rýb podľa § 3 zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy zaniká živnosť?

Podľa § 57 ods. 1 živnostenského zákona oprávnenie zaniká smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva;...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Prenájom nehnuteľností ako živnosť

Podľa § 4 ods. 1 živnostenského zákona prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov je živnosťou, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Doučovanie ako živnosť

Podľa § 6 ods. 1 živnostenského zákona všeobecnými podmienkami prevádzkovanie sú: dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosti na právne úkony, bezúhonnosť ak...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ