Nehnuteľnosti

Zápis vlastníckeho práva do katastra na základe európskeho osvedčenia o dedičstve

Ak disponujete zahraničným dedičským titulom vydaným v štáte EÚ (Európske osvedčenie o dedičstve), prípade aj v štáte mimo EÚ, a potrebujete prepísať vlastnícke právo...

ZISTIŤ VIAC

Právne služby pre správcov bytových domov

Poradenstvo pri zvolávaní a organizovaní schôdzí vlastníkov bytových domov, spisovanie žalôb o neplatnosti uznesenia schôdze vlastníkov, vymáhanie pohľadávok voči dlžníkom...

ZISTIŤ VIAC

Kúpna zmluva

Kompletný právny servis súvisiaci s kúpou či predajom nehnuteľnosti vrátane rezervačnej zmluvy a úschovy. Pomôžeme aj s vkladom do katastra....

ZISTIŤ VIAC

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva, ako každá zmluva, vyžaduje splnenie viacerých náležitostí, v opačnom prípade môže dôjsť k jej neplatnosti. Základom každej darovacej zmluvy...

ZISTIŤ VIAC

Nájomná zmluva

Pri tvorbe nájomnej zmluvy treba rozlišovať, či je predmetom nájmu byt, alebo nebytový priestor, prípadne iná nehnuteľnosť. Nájomná zmluva si,...

ZISTIŤ VIAC

Revízia – pripomienkovanie zmlúv

Máte hotovú zmluvu k nehnuteľnosti a potrebujete ju skontrolovať či nie je pre vás nevýhodná alebo sa bojíte, že neprejde...

ZISTIŤ VIAC

Zriadenie či výmaz vecného bremena

Potrebujete zriadiť či vymazať vecné bremeno k nehnuteľnosti? Neváhajte sa na nás obrátiť.

ZISTIŤ VIAC

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva je špecifický druh zmluvy, ktorá je tvorená z dvoch zmlúv o prevode nehnuteľnosti a ktorá obligatórne musí mať písomnú formu. Nakoľko ide...

ZISTIŤ VIAC

Otázky z poradne

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Čo je jednoduchá stavba?

Pojem jednoduchej stavby definuje záväzne ust. § 139b ods. 1, ods. 2 stavebného zákona. Podľa § 139b ods. 1 stavebného...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako vyplniť ohlásenie drobnej stavby?

Úpravu ohlásenia upravuje ust. § 57 stavebného zákona. Podrobnú úpravu, čo obsahuje ohlásenie a čo je potrebné pripojiť k ohláseniu upravuje ust....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie