Nehnuteľnosti

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Spoluvlastníctvo znamená, že vec je vo vlastníctve viacerých osôb bez toho, aby bola reálne rozdelená. Spoluvlastníctvo vzniká na základe tých istých právnych...

ZISTIŤ VIAC

Zastupovanie pri neplatnosti zmluvy na nehnuteľnosť

Ak máte záujem riešiť neplatnosť zmluvy (kúpnej, darovacej alebo inak pomenovanej) a dosiahnuť zmenu vlastníctva nehnuteľnosti, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk. Naše...

ZISTIŤ VIAC

Vyžiadanie listu vlastníctva (aj s predchádzajúcimi vlastníkmi) z katastra

Vedeli ste, že je možné vyžiadať z katastra nehnuteľností úplný list vlastníctva, kde sú uvedený všetci predchádzajúci majitelia nehnuteľnosti? Tak viete zistiť,...

ZISTIŤ VIAC

Oznámenie zmien na katastrálny úrad

Zistili ste, že Vaše údaje na liste vlastníctva nie sú aktuálne? Napríklad ste zmenili priezvisko pri sobáši, alebo naopak po rozvode? Alebo ste...

ZISTIŤ VIAC

Odstúpenie od rezervačnej zmluvy, vrátenie zálohy realitnou kanceláriou

Uzavreli ste rezervačnú zmluvu na nehnuteľnosť, zaplatili depozit realitnej kancelárií a z nejakého dôvodu ku kúpe nehnuteľnosti nedôjde? Chcete vedieť, či môžete odstúpiť...

ZISTIŤ VIAC

Rezervačná zmluva – vypracovanie, kontrola

Ak máte záujem o vypracovanie alebo kontrolu rezervačnej zmluvy, neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu na office@akmv.sk. S uvedenou problematikou máme skúsenosti, prečítajte...

ZISTIŤ VIAC

Zmluva o budúcej zmluve – vypracovanie, kontrola

Ak máte záujem o vypracovanie alebo kontrolu zmluvy o budúcej zmluve, neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu na office@akmv.sk. S uvedenou problematikou máme skúsenosti,...

ZISTIŤ VIAC

Vypracovanie zmluvy o dielo, kontrola

Ak máte záujem o vypracovanie alebo kontrolu zmluvy o dielo, neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu na office@akmv.sk. S uvedenou problematikou máme skúsenosti, prečítajte...

ZISTIŤ VIAC

Vydržanie nehnuteľnosti – zápis vlastníctva

Ak sa domnievate, že ste vydržali vlastnícke právo k nehnuteľnosti, neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu na office@akmv.sk a my Vám radi poskytneme aj tieto...

ZISTIŤ VIAC

Vypracovanie zmluvy o výstavbe, prístavbe, vstavbe alebo nadstavbe

Ak máte záujem o vypracovanie nasledujúcich zmlúv: a podanie na kataster nehnuteľností, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749. Prečítajte...

ZISTIŤ VIAC

Vypracovanie dodatku na kataster pri prerušení konania

Často sa stáva, že kataster preruší konanie a vyzve účastníkom na doloženie dodatku ku (kúpnej / darovacej / zámennej alebo inak pomenovanej) zmluve....

ZISTIŤ VIAC

Zápis do katastra pri dedení v zahraničí

Ak disponujete zahraničným dedičským titulom vydaným v štáte EÚ (Európske osvedčenie o dedičstve), prípade aj v štáte mimo EÚ, a potrebujete prepísať vlastnícke právo...

ZISTIŤ VIAC

Právne služby pre správcov bytových domov

Poradenstvo pri zvolávaní a organizovaní schôdzí vlastníkov bytových domov, spisovanie žalôb o neplatnosti uznesenia schôdze vlastníkov, vymáhanie pohľadávok voči dlžníkom...

ZISTIŤ VIAC

Kúpna zmluva

Kompletný právny servis súvisiaci s kúpou či predajom nehnuteľnosti vrátane rezervačnej zmluvy a úschovy. Pomôžeme aj s vkladom do katastra....

ZISTIŤ VIAC

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva, ako každá zmluva, vyžaduje splnenie viacerých náležitostí, v opačnom prípade môže dôjsť k jej neplatnosti. Základom každej darovacej zmluvy...

ZISTIŤ VIAC

Nájomná zmluva

Pri tvorbe nájomnej zmluvy treba rozlišovať, či je predmetom nájmu byt, alebo nebytový priestor, prípadne iná nehnuteľnosť. Nájomná zmluva si,...

ZISTIŤ VIAC

Revízia – pripomienkovanie zmlúv

Máte hotovú zmluvu k nehnuteľnosti a potrebujete ju skontrolovať či nie je pre vás nevýhodná alebo sa bojíte, že neprejde...

ZISTIŤ VIAC

Zriadenie či výmaz vecného bremena

Potrebujete zriadiť či vymazať vecné bremeno k nehnuteľnosti? Neváhajte sa na nás obrátiť.

ZISTIŤ VIAC

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva je špecifický druh zmluvy, ktorá je tvorená z dvoch zmlúv o prevode nehnuteľnosti a ktorá obligatórne musí mať písomnú formu. Nakoľko ide...

ZISTIŤ VIAC

Otázky z poradne

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Čo je jednoduchá stavba?

Pojem jednoduchej stavby definuje záväzne ust. § 139b ods. 1, ods. 2 stavebného zákona. Podľa § 139b ods. 1 stavebného...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako vyplniť ohlásenie drobnej stavby?

Úpravu ohlásenia upravuje ust. § 57 stavebného zákona. Podrobnú úpravu, čo obsahuje ohlásenie a čo je potrebné pripojiť k ohláseniu upravuje ust....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie