Preukaz vodiča taxislužby

Otázka:

Ako fyzická osoby chcem prevádzkovať taxislužbu so svojím vozidlom. Koncesiu na taxi som si už vybavil, ale údajne, keď chcem byť aj šofér (sám pre seba), musím mať preukaz vodiča taxislužby. Čo k jeho vybaveniu potrebujem?

Odpoveď:

Každý, kto chce byť vodič taxislužby, musí mať preukaz vodiča taxislužby. Koncesia na taxislužbu je pre tých, ktorý chcú v oblasti taxislužby podnikať (nemusia byť zároveň aj šoféri). Ak chcete byť vodič (či už pre seba alebo pre iný subjekt), musíte mať vydaný preukaz vodiča taxi. 

Preukaz vodiča taxislužby vydáva odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií sídliaci v sídle kraja. K jeho vydaniu je potrebná žiadosť a ako prílohy sa dokladá najmä:

  • farebná fotografia
  • kópia vodičského preukazu
  • doklad o psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (nie starší ako 3 mesiace)
  • doklad o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (nie starší ako 3 mesiace)

Výpis z registra trestov nemusíte dokladať, stačí na žiadosti zaškrtnúť, že súhlasíte, aby ho za Vás vyžiadal úrad dopravy. Rovnako nemusíte predkladať ani výpis z evidenčnej karty vodiča. 

Úradu dopravy sa platí kolok 50 EUR. 

Prečítajte si ajVodič taxislužby od 1.4.2019 – aké povolenie potrebujem?