Recyklácia pneumatík a výroby výrobkov z drvenej gumy – ako začať podnikať?

Otázka:

Akú živnosť si mám ohlásiť, keď chcem prevádzkovať činnosť recyklácia pneumatík a predaj výrobkov z nich, ich drvenie a lisovanie drvenej gumy na produkt v tvare zámkovej dlažby?

Odpoveď:

Uvedené činnosti zaraďujeme medzi živnosti a ohlásiť je ich potrebné na živnostenskom úrade (okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, podľa miesta podnikania). Podľa informácie zo živnostenského úradu pôjde o nasledovné živnosti: 

  • Recyklácia pneumatík – činnosť zaraďujeme pod voľnú živnosť „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom“
  • Predaj výrobkov z pneumatík – činnosť zaraďujeme pod voľnú živnosť „Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)“
  • Drvenie pneumatík a následné lisovanie drvenej gumy na produkt v tvare zámkovej dlažby – činnosť zaraďujeme pod voľnú živnosť „Výroba výrobkov z gumy“ 

Vydanie osvedčenia na predmetné činnosti trvá približne 3 pracovné dni. V prípade záujmu o právne služby v oblasti začatia podnikania v týchto činnostiach nás neváhajte kontaktovať.