Daňové právo

Komplexný servis a poradenstvo v oblasti daňového práva a zastupovanie v daňových konaniach.

Daňové právo predstavuje v slovenskom právnom poriadku súčasť finančného práva a patrí asi medzi najzložitejšie oblasti práva vôbec. Nie je sústredené v rámci jedného právneho predpisu, práve naopak, jeho úprava je roztrúsená, čo ešte prispieva k jeho komplikovanosti.

Súhrn všetkých daní, ktoré sa vyberajú v Slovenskej republike tvorí tzv. daňovú sústavu. Sú to:

  • priame dane – daň z príjmov, daň z majetku (ostatné priame dane) a
  • nepriame dane – daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane.

Medzi najdôležitejšie právne predpisy v oblasti daňového práva patria:

  • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,
  • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty,
  • zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja,
  • zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov,
  • zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a i.

Ak potrebujete poradiť v oblasti daňového práva, naša advokátska kancelária sa rada stane pre Vás oporou.

Referencie od klientov

239 hodnotení na Google
4,9