Jurisdikcia

Právomoc súdu

Predchádzajúci termín
ĎALŠÍ TERMÍN