Má cudzinec právo byť aj podnikateľom aj zamestnancom?

Otázka:

Mám na Slovensku prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny. Som zamestnaná a chcem otvoriť sro. Mám na to právo byť aj podnikateľom aj zamestnancom (v inej firme)?

Odpoveď:

Pokiaľ máte záujem byť iba spoločníkom spoločnosti, pre možnosť byť spoločníkom slovenskej spoločnosti právny poriadok nevyžaduje  pobyt na území Slovenskej republiky. 

Pokiaľ ako zahraničná fyzická osoba plánujte byť aj konateľom spoločnosti, tak podľa ustanovenia § 7 ods. 14 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obchodný register: „Pred zápisom zahraničnej fyzickej osoby ako osoby oprávnenej konať v mene podnikateľa … preverí, či táto fyzická osoba má povolenie na pobyt v Slovenskej republike. Povolenie sa nevyžaduje, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo občana členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. 

Keďže, ako vyplýva z uvedenej citácie, zákon nevyžaduje konkrétny typ pobytu (napr. prechodný pobyt na účel podnikania) je možné byť ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným zapísaný aj na základe iného typu oprávneného pobytu v Slovenskej republike, vrátane prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny. Preukaz o pobyte cudzinca sa doloží ako príloha pri zápise spoločnosti do obchodného registra. 

Skutočnosť, že sa stanete spoločníkom a / alebo konateľom spoločnosti nemá vplyv na Váš pracovný pomer. Je teda možné, aby ste (po splnení podmienok pre zamestnávanie cudzincov) boli zamestnaná a zároveň aj podnikali.