Povolenie na pobyt cudzinca

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín

Mali sme zamestnanca z Kórejskej republiky. Je možné sociálnu poisťovňu požiadať o vrátenie celej čiastky alebo jej časti, ktorá bola do poisťovne...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Živnosť pre cudzincov

Na Slovensku mám založenú živnosť a tu aj podnikám, ako zahraničná osoba - trvalý pobyt mám zatiaľ v Srbsku. Pred...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Doklady k prechodnému pobytu cudzinca

Podal som si žiadosť o pobyt, k žiadosti som priložil aj originály dokumentov, ktoré by som potreboval. Môžem žiadať cudzineckú políciu, aby...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

COVID – Podanie žiadosti o pobyt po uplynutí lehoty bezvízového styku

Môže si občan Srbska, ktorý na Slovensko prišiel oprávnene v rámci bezvízového styku a ktorý mu uplynul 05.10.2020 podať žiadosť o...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Koronavírus a cudzinci s prekročeným bezvízovým stykom alebo platnosťou víz

Ako postupovať v prípade ak som ako cudzinec z tretej krajiny momentálne na území SR a končí mi bezvízový styk?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zmena účelu pobytu cudzinca na podnikanie

Cudzinec z tretej krajiny chce zmeniť účel pobytu na podnikanie. Doteraz mal pobyt na účel zamestnania, teraz chce začať podnikať ako...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Koronavírus a prechodný pobyt na Slovensku

Žijeme s priateľkou v Nemecku, od júna chceme prísť na Slovensko. Kúpili sme si na Slovensku byt a priateľka by...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Živnostenské podnikanie cudzincov na Slovensku

Chcem vykonávať činnosť šoféra na živnosť pre donáškovú spoločnosť. Som Talian, čo potrebujem?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ