Povolenie na pobyt cudzinca

Štátne občianstvo dieťaťa narodeného v zahraničí

Otec je slovák a matka je maďarka. Dieťa je narodené v Maďarsku, ktoré má maďarské občianstvo. Môže otec dieťaťa žiadať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky občanom USA

Som bývalý občan Československa, mal som občianstvo Československa. V roku 1989 som emigroval a v roku 1996 som získal občianstvo USA. Stratil som...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Pobyt cudzinca na obdobie dôchodku

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vlastníctvo nehnuteľnosti a pobyt cudzinca na Slovensku

Som Srb, na Slovensku som 2 roky a mám prechodný pobyt. Kúpil som dom na Slovensku a dom je na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Odhlásenie trvalého pobytu zo Slovenska

Dobrý deň. Chcela by som si odhlásiť trvalý pobyt zo Slovenska, nakoľko žijem v zahraničí, ale nechcem prísť o slovensky občiansky...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Víza na Slovensko

Potrebujem pozvať snúbenca z Tuniska do SR za účelom sobáša so Slovenkou. Nechceme žiadať o jeho trvalý pobyt na Slovensku,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Oprávnenie Slováka žijúceho v zahraničí pracovať

Keď budú mať občania Srbska – s preukazom Slováka žijúceho v zahraničí nahlásený pobyt na území SR, môžu tu už pracovať?...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Koľko rokov pobytu na Slovensku je potrebných k štátnemu občianstvu SR?

Chcem sa Vás opýtať, či môžem požiadať o udelenie slovenského občianstva. Som trvalým pobytom v Srbsku, ale národnosťou Slovák. Žijem v...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ