Absolútny obchod

Ide o obchodný záväzkový vzťah, ktorý sa vždy spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka bez ohľadu na povahu účastníkov

Predchádzajúci termín
ĎALŠÍ TERMÍN