Absolútna objektívna zodpovednosť

Zodpovednosť za vzniknutú škodu bez ohľadu na zavinenie a bez možnosti zbavenia sa zodpovednosti

Predchádzajúci termín
ĎALŠÍ TERMÍN