Ad personam

Znamená vo vzťahu ku konkrétnej osobe/týkajúce sa konkrétnej osoby

Predchádzajúci termín
ĎALŠÍ TERMÍN