Advokát

Osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora, ide o slobodné povolanie, ktoré možno vykonávať len podľa zákona o advokácii

Predchádzajúci termín
ĎALŠÍ TERMÍN