Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Je v ňom všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, rozsah bezpodielového spoluvlastníctva je možné rozšíriť alebo zúžiť

Predchádzajúci termín
ĎALŠÍ TERMÍN