Bezdôvodné obohatenie

Ide o neoprávnené obohatenie, považuje sa zaň majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu, plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, plnenie z nepoctivých zdrojov a bezdôvodne sa obohatil aj  ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám

Predchádzajúci termín