Časová pôsobnosť zákona

Znamená odkedy dokedy je zákon účinný

Predchádzajúci termín
ĎALŠÍ TERMÍN