Cenný papier

Je zápis oceniteľný v peniazoch v zákonom ustanovenej podobe a forme

Predchádzajúci termín
ĎALŠÍ TERMÍN