Contra legem

Správanie v rozpore so zákonom, proti zákonu

ĎALŠÍ TERMÍN