Čo znamená plomba vyznačená na základe V?

Plomba vyznačená na základe V – (číslo) znamená, že na katastri práve prebieha konanie, ktoré súvisí s danou nehnuteľnosťou. Keď napríklad predávate nehnuteľnosť alebo realizujete vklad záložného práva či iný úkon, na príslušný kataster nehnuteľnosťí podávate návrh na vklad. Kataster danú nehnuteľnosť zaplombuje – vyznačí na liste vlastníctva plombu. To znamená, že dané konanie prebieha, nie je však ešte vybavené.

Konania sa na katastri nehnuteľností vybavujú v časovom poradí. Vlastník nehnuteľnosti – prípadne ktokoľvek iný si cez katasterportal vie pozrieť, aký je stav danej nehnuteľnosti.

Ak napríklad čerpáte úver, banka si k čerpaniu často krát podmieňuje zaplombovanie danej nehnuteľnosti. Znamená to, že na katastri evidujú podanie, na základe ktorého do určitého času vklad vykonajú a banka má teda istotu, že dané zmluvy sú na katastri a čaká sa už iba na vklad, teda na administratívny zápis. Po zrealizovaní podania – či už jeho zavkladovaní alebo odmietnutí, kataster po skončení úkonov súvisiacich s podaním plombu odstráni.

Predchádzajúci termín
ĎALŠÍ TERMÍN