De facto

Podľa skutočnosti, v skutočnosti

Predchádzajúci termín
ĎALŠÍ TERMÍN