De iure

Podľa práva

Predchádzajúci termín
ĎALŠÍ TERMÍN