Ex lege

Znamená, že niečo vyplýva priamo zo zákona

Predchádzajúci termín
ĎALŠÍ TERMÍN