Držba

Držať možno veci, ako aj práva, ktoré pripúšťajú trvalý alebo opätovný výkon, držiteľom je ten, kto s vecou nakladá ako s vlastnou alebo kto vykonáva právo pre seba

Predchádzajúci termín
ĎALŠÍ TERMÍN