Exekúcia

Nútený výkon súdnych alebo iných rozhodnutí

Predchádzajúci termín
ĎALŠÍ TERMÍN