Exekučný príkaz

Príkaz na vykonanie exekúcie niektorým spôsobom stanovených zákonom č. 233/1996 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Predchádzajúci termín
ĎALŠÍ TERMÍN