Kogentné ustanovenie

Zákonné ustanovenie, od ktorého nie je možné sa odchýliť

Predchádzajúci termín
ĎALŠÍ TERMÍN